En cellesluse anvendes ofte ved pneumatisk transport sammen med en cyklon for at adskille materiale og transportluft, og de er også velegnede som udtræk fra filtre mm i fx større ventilationsanlæg.
Sluser kan også anvendes i forbindelse med forskellige vakuumanlæg eller til dosering ved gennemfald.

En cellesluse fra cellesluser.dk er en robust cellesluse til gennemfald med et minimalt vedligeholdelsbehov, som er 100 % danskproduceret. Gearmotor er direkte koblet til slusen, og de kraftige gummilameller er standard.